Tiráž

© 2020 Produkční skupina PSM | všechna práva vyhrazena
Autoři fotografií: Jiří Benedikt, Dáša Borovská, Tobias Marotta, Radek Bachratý, Aleš Rejnart
Tvorba webu: jelibostudio.cz
Odborná spolupráce: Petra Tesařová
Provozovatelem webu je Produkční skupina PSM, IČ : 71763678 . Autorská práva k veškerému obsahu umístěnému na těchto internetových stránkách náleží výhradně Provozovateli v souladu se zákonem      č. 121/2000 Sb. o právu autorském,  se zákony s právem autorským souvisejícími, s obecně platnými zákony a předpisy (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a změnami zákonů a předpisů v platném znění. Informace zde uvedené může uživatel využívat, ukládat, předávat dále, rozmnožovat je nebo odkazovat na ně prostřednictvím hypertextových odkazů způsobem, který nepoškozuje dobré jméno Provozovatele a neodporuje obecně závazným právním předpisům.