Tiráž

© 2020 Produkční skupina PSM | všechna práva vyhrazena
Autoři fotografií: Jiří Benedikt, Dáša Borovská, Tobias Marotta, Radek Bachratý
Tvorba webu: jelibostudio.cz
Odborná spolupráce: Petra Tesařová
Hudební nahrávky: studio Sound 24

Provozovatelem webu je Produkční skupina PSM, IČ : 71763678 . Autorská práva k veškerému obsahu umístěnému na těchto internetových stránkách náleží v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, Provozovateli. Informace zde uvedené může uživatel využívat, ukládat, předávat dále, rozmnožovat je nebo odkazovat na ně prostřednictvím hypertextových odkazů způsobem, který nepoškozuje dobré jméno Provozovatele a neodporuje obecně závazným právním předpisům.